Interview Wouter Beck

“Uiteindelijk is het een kwestie van balans”

Luxaflex® en Hunter Douglas hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zij werken volgens het thema Keen on Green.

Dit zijn de uitgangspunten:

Binnen Hunter Douglas is Wouter Beck, director Greentech, nu al zo’n tien jaar bevlogen bezig met dit thema. Een gesprek.

Wouter Beck, director Greentech
Wouter Beck, director Greentech

“Gebouwen kunnen niet zonder licht- en zonwering. Zeker in duurzame gebouwen spelen ze een belangrijke rol. Je ziet architecten in duurzame gebouwontwerpen nog wel eens vervallen in extreme oplossingen: hele kleine ramen omdat glas nu eenmaal een groter warmteverlies geeft dan een geïsoleerde muur of bijna 100% glas om redenen van transparantie en omdat er dan zoveel mogelijk daglicht binnen kan vallen.”

“In de natuur ligt het optimum vrijwel nooit in een extreem. Ik denk dat dat voor een gebouw ook geldt. Het is een kwestie van balans en voor een goede balans moet je het probleem breed genoeg bekijken. Zonwering speelt dan een belangrijke rol in het gevelontwerp. Doordat ze dynamisch is kan ze inspelen op de variabele omstandigheden buiten. Dat geldt zeker voor licht. Wanneer er directe zon op een raam staat zal er vrijwel altijd op enig moment lichthinder ontstaan omdat de hoeveelheid licht simpelweg te groot is. Ook als je zonwerend glas toepast komt er altijd nog 50 tot 60% van het licht binnen. Zonwerend in zonwerend glas heeft vooral betrekking op de wering van infrarode straling in het zonnespectrum.”

“Duurzame bouw is een belangrijke ontwikkeling. Wat je ziet is dat alles steeds feitelijker wordt. Het gaat om de prestaties van zon- of lichtwering in combinatie met bepaalde glassoorten. Er wordt dan een onderbouwde kwantificering van de warmtetoetreding gevraagd. Ook wordt er steeds vaker een kwantificering van de bescherming tegen verblinding en doorzicht gevraagd. Ik vind dat een goede ontwikkeling omdat dit op een objectieve manier helpt om de juiste balans te vinden.”

Kan Luxaflex® werkelijk op al deze zaken inspelen?

Wouter Beck: “Volmondig ja. Sterker nog: er zijn niet heel veel partijen die dat kunnen. Sommige partijen haken af omdat ze het niet goed kunnen onderbouwen. Hunter Douglas® en Luxaflex® kunnen prima in kaart brengen en tastbaar maken wat de combinatie van het gebruik van een bepaald glas doet samen met de verschillende typen zonweringen in ons assortiment.

Een mooi praktijkvoorbeeld is het onlangs ingerichte kantoor van Siemens in Den Haag. Luxaflex® heeft voor dit project 963 rolgordijnen XL geleverd. Als doek is gekozen voor een witte screen Panama Pro, op basis van de goede reflectiewaarde. Deze kwaliteit in combinatie met de kleur heeft namelijk de hoogst haalbare waarde op dat gebied, namelijk 70% reflectie. Bij het bepalen van de juiste lichtwering met betrekking tot het werk- en leefklimaat zijn twee factoren van groot belang.“

Wouter legt uit:

“Bij de keuze voor een product gaat altijd over zichtcomfort en thermisch comfort. Thermisch wil men met de raambekleding vaak voorkomen dat een ruimte te veel door de zon opwarmt. Technisch betekent dit dat de zontoetredingsfactor (ZTA-waarde) van een raam in combinatie met de raambekleding niet te hoog mag zijn.

Deze waarde geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zonnestraling. Voor blank enkel glas bedraagt de ZTA-waarde 0,85; voor HR++ glas ligt deze tussen de 0,6 en 0,7 en zonwerend glas heeft een ZTA rond de 0,3. Wij kunnen voor opdrachtgevers precies bepalen hoeveel warmte er binnen komt wanneer een bepaald type glas met een bepaald type raambekleding wordt gecombineerd.

Bepaalde doeken leveren een beter eindresultaat op dan andere. Een van mijn taken is het berekenen van de ideale balans in binnenklimaat en energieconsequenties. Zodat door toepassing van de juiste zonwering zowel aan de eisen en wensen op gebied van esthetiek en functionaliteit kan worden voldaan.”

“Bij zichtcomfort gaat het om de mate van het tegengaan van verblinding enerzijds en doorzicht naar buiten anderzijds. Doorzicht is een niet te onderschatten factor die bepaalt hoe een gebruiker zijn omgeving ervaart. Doorzicht en het tegengaan van verblinding leggen conflicterende eisen aan raambekleding op: doorzicht is uiteraard het beste als je een grote openheid hebt; lichthinder heb je absoluut onder controle met een black-out. Ook hier is het een kwestie van balans.

Deze bepaal je door te kijken naar zowel de hoeveelheid licht die door de openingen in het weefsel komt als de hoeveelheid licht die door het weefsel wordt verstrooid. Voor zichtcomfort moet je translucente weefsels, die dus veel licht verstrooien, vermijden.”

Zwart wit gezegd kiezen architecten voor esthetiek en ingenieurs voor techniek. Is ook hier een balans te vinden?

Beck: “Zeker. Witte raambekleding heeft als nadeel dat het garen veel licht doorlaat. Een optie is dan om voor een gemetalliseerd doek te kiezen. De microscopisch dunne metaal laag zorgt voor een drastische reductie van de lichtdoorlatendheid van de weefselstructuur. Dit verbetert zowel het doorzicht als de bescherming tegen verblinding. Gemetalliseerde doeken zorgen daarnaast voor een goede warmtewering door hun hoge reflectiviteit. Al met al kun je met gemetalliseerde weefsels de beste overall resultaten bereiken. De doeken Panama Chrome en Screen Nature Ultimetal (PVC-vrij) zijn in dit opzicht ideaal.”

“Het controleren en reguleren van de energiestroom van de zon, dus het daglicht, speelt een steeds grotere rol. Een comfortabel binnenklimaat is een integraal onderdeel van duurzaamheid, omdat het eerste en belangrijkste doel van een gebouw het scheppen van een prettige en comfortabele omgeving voor gebruikers of bewoners is. In alle beoordelingssystemen voor de duurzaamheid van gebouwen komt het binnenklimaat terug. Een aangenaam binnenklimaat maakt van een gebouw een waardevol gebouw, voor gebruikers en bewoners. Daglicht en warmte bepalen in sterke mate de sfeer en het welbevinden in een ruimte.”

Wat we uit dit betoog halen is dat het belangrijk is om zonwering en raamdecoratie niet als sluitpost te zien, maar al in de ontwerpfase mee te nemen? Wouter Beck knikt bevestigend.

“Helemaal waar! Bij het maken van een verkeerde keuze, wanneer bijvoorbeeld niet gekozen wordt voor een goed warmte werend doek, is veelal een grote klimaatinstallatie nodig om de leefruimte op temperatuur te houden. Raambekleding biedt hierin een oplossing. Buitenjaloezieën zijn over het algemeen zeer functioneel, maar de architect kan iets anders voor ogen hebben.

Een ook hier geldt: het gaat over balans! Iedereen wil het beste, het mooiste en meest CO2 neutrale gebouw ontwerpen. Wanneer een opdrachtgever van een gebouw stelt dat het binnenklimaat niet warmer mag worden dan 25 graden, terwijl de architect ook als opdracht meekrijgt een transparant gebouw te ontwerpen, dan helpt de raambekleding de balans te herstellen tussen deze conflicterende doelen. Vroegtijdig overleg over wensen, eisen en bestek is dan cruciaal en juist dan kan men op Luxaflex Nederland en Hunter Douglas rekenen, als vraagbaak en probleemoplosser”.

Terug naar projecten overzicht